هواکش صنعتی

 یکی از تجهیزات مهم و ضروری برای تهویه مطبوع هواکش صنعتی است که برای جابجا کردن
حجم زیادی از هوا مورد استفاده قرار میگیرد . 

هواکش صنعتی در مکان های صنعتی و سالن‌هایی کهبه آن نیاز مندند ، برای جابجایی گاز و دود و... استفاده میشود.

 

تصویری از یک فن آکسیال (هواکش صنعتی)

فن آکسیال


انواع هواکش صنعتی

هواکش صنعتی به چند دسته تقسیم میشود؟

هواکش صنعتی محوری : 

این هواکش‌ ها به چهار دسته هواکش‌های دیواری ، سقفی، کانالی و پوششی تقسیم می‌شوند که هر کدام آن‌ها در محل های متفاوتی استفاده میشوند.

هواکش صنعتی گریز از مرکز : 

این هواکش ها به چهار دسته هواکش‌های خم به جلو و عقب و یک طرفه و دوطرفه تقسیم‌ میشوند . باکس فیلتر ،هواکش‌های سانتریفیوژ ، دستگاه‌های
تصفیه آلودگی هوا هم در این دسته قرار دارند .

 

یکی از انواع هواکش های صنعتی

هواکش صنعتی

 

هواکش صنعتی تولید شده در شرکت طاها فن یکی از محصولات عالی این شرکت با نشان استاندارد
مخصوص تهویه سالن‌ها است. این سری از هواکش صنعتی مزیت هایی مثل  سروصدایی کم ، هوادهی زیاد،  مصرف
برق پایین، دمپر اتوماتیک و عمل مطمئن دارند که خیلی کم به تعمیرات نیاز دارند. 

به همین علت هواکش‌ صنعتی طاها فن برای تهویه محیط داخل سالن‌های متفاوت ایده آل است .

علاوه بر این، می‌توان هواکش صنعتی را برای تهویه گلخانه‌ها،انبار و سالن‌ صنعتی نیز مورد استفاده قرار داد.

 

هواکش جت فن

جت فن